Chương trình thu hút 72 đoàn viên tham gia, mỗi người hiến từ 250-350 ml máu. Đoàn viên được kiểm tra sức khỏe miễn phí, tặng đường, sữa và thuốc bổ.

Đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa trái), tham gia hiến máu tình nguyện

Chương trình nhằm hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" và hoạt động tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tin-ảnh: H.Đào