Doanh nghiệp làm mất sổ BHXH của người lao động

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Trường hợp DN làm mất sổ BHXH của NLĐ thì DN phải có trách nhiệm lập thủ tục đề nghị cấp lại sổ BHXH cho NLĐ. Thời hạn cơ quan BHXH giải quyết cấp lại sổ BHXH bị mất là 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đúng và đầy đủ hồ sơ theo quy định.