Tại dự thảo Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm duy trì các điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động.

4 điều kiện

Theo dự thảo, DN hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài (CN dịch vụ) phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1- Là DN được thành lập và hoạt động theo Luật DN, có 100% vốn góp của nhà đầu tư trong nước, có vốn điều lệ từ 5 tỉ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 5 tỉ đồng.

 2- Có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

 3- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 5 năm và được gia hạn nhiều lần, tối đa mỗi lần 5 năm.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải có vốn điều lệ trên 5 tỉ đồng - Ảnh 1.

 4- DN được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa NLĐ  đi làm việc ở nước ngoài.

Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại

Dự thảo nêu rõ, DN được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có 100% vốn góp của nhà đầu tư trong nước, có vốn điều lệ từ 5 tỉ đồng trở lên, thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 5 tỉ đồng, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Đã thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng tại ngân hàng thương mại; người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên, đã làm việc ít nhất 5 năm trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 10 năm trước khi đề nghị cấp giấy phép; có nhân viên chuyên trách và tổ chức bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; có cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng kiến thức cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo dự thảo, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho DN sau khi lấy ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi DN đặt trụ sở chính. Trường hợp không cấp Giấy phép,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho DN.

A.Khánh