Năm qua, UBKT Công đoàn các cấp đã tiếp 3.314 lượt người, 1.700 lượt qua điện thoại, nhận 419 đơn thư khiếu nại tố cáo với các nội dung như không giao kết hợp đồng lao động, không tham gia BHXH, BHYT... Hầu hết các vụ việc đều được UBKT Công đoàn các cấp giải quyết. Kết quả, đã có 1.111 người được trở lại làm việc, 173 người được giải quyết các chế độ với số tiền hơn 2,4 tỉ đồng và 2.800 USD.

B.Ngọc