LĐLĐ TP HCM: Đổi mới phương pháp tuyên truyền, tập hợp người lao động - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn TP HCM có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn nhận Kỷ niệm Công đoàn TP

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các cán bộ chuyên trách CĐ trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Lãnh đạo LĐLĐ TP cũng đặc biệt biểu dương đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức và triển khai có hiệu quả phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ. Trong đó, nổi bật là việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động NLĐ; bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ pháp luật, nỗ lực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiết kế nhiều mô hình, chương trình chăm lo thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên và NLĐ.

Dịp này, LĐLĐ TP đã trao 65 Kỷ niệm CĐ TP cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ. 

Tin-ảnh: H.Đào