Đối thoại cùng người khuyết tật

Các vấn đề được NKT quan tâm nhiều nhất là dạy nghề, giải quyết việc làm, BHYT, giám định y khoa xếp loại khuyết tật, chính sách nhà ở cho NKT, chế độ ưu đãi cho NKT khởi nghiệp, nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao cho NKT... Đa số câu hỏi đã được đại diện các sở, ngành trả lời thỏa đáng. Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền, ban tổ chức đã ghi nhận để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

M.Chi