Chương trình nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến giải pháp hạn chế tai nạn lao động; vai trò của Công đoàn trong giám sát kiểm tra việc bảo đảm an toàn trong lao động tại các doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại khi doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động, không đóng BHXH, BHYT; quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp ngưng hoạt động… Tất cả các câu hỏi đã được các vị khách mời trả lời thỏa đáng.

Tr.Hoàng