Đôn đốc tổ chức hội nghị người lao động

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ ngành cao su, dự báo trong năm 2016, tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, CĐ ngành lưu ý các CĐ cơ sở chủ động phối hợp với DN tổ chức tốt hội nghị NLĐ, thường xuyên đối thoại để giải đáp thắc mắc của NLĐ và đề xuất những giải pháp hỗ trợ DN vượt khó.

Năm 2016, CĐ Cao su Việt Nam sẽ khai mạc “Tháng Công nhân” sớm, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 nhằm có điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của CNVC-LĐ. Dự kiến, CĐ ngành sẽ tuyên dương 300 công nhân dân tộc ít người tiêu biểu tại 3 khu vực: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc. Ngoài ra, CĐ ngành sẽ nhân rộng các mô hình hay về phát triển kinh tế gia đình trong CNVC-LĐ.

T.Nga