Dồn sức chăm lo Tết và phát triển đoàn viên

Theo đánh giá của LĐLĐ TP, thành quả nổi bật năm 2015 là các hoạt động hỗ trợ người lao động như các chương trình “Trái tim nghĩa tình”, “Tấm vé nghĩa tình”, học bổng Nguyễn Đức Cảnh, hỗ trợ CNVC-LĐ sửa chữa nhà... với tổng kinh phí hơn 455 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP đã tập trung chỉ đạo CĐ cơ sở chủ động phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại định kỳ, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể... Kết quả, 67,41% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và 82,22% có thỏa ước lao động tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP, lưu ý các cấp CĐ phải giám sát chặt chẽ việc trả lương, thưởng Tết, đồng thời dồn sức chăm lo Tết cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2016, các cấp CĐ phải đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở vì đây là vấn đề sống còn của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

T.Nga