: "Năm nay tôi 60 tuổi, đã đóng BHXH bắt buộc được 14,5 năm. Nay tôi muốn đóng BHXH tự nguyện cho thời gian còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí có được không? Nếu được và tôi chọn mức lương đóng là 12 triệu đồng/tháng thì tôi phải đóng bao nhiêu tiền?".

Đóng bao nhiêu để hưởng lương hưu? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng. Như vậy, với mức lựa chọn là 12 triệu đồng và số tháng còn thiếu là 66 tháng (5,5 năm), số tiền ông phải đóng BHXH tự nguyện 1 lần là 218.774.493 đồng (lãi suất đầu tư năm 2017 là 0,6583%/tháng).