Đóng BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí - Ảnh 1.

Người dân tham gia BHXH

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 73 Luật BHXH thì NLĐ hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện đối với nam thì đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và phải đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nêu trên nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Bên cạnh đó, điều 87 Luật BHXH quy định: NLĐ được lựa chọn một trong những phương thức đóng BHXH khi tham gia BHXH tự nguyện như sau: Hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần và đóng một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định.

Trường hợp NLĐ đã nêu khi đủ 60 tuổi và có 18 năm tham gia BHXH bắt buộc, còn thiếu 2 năm để đủ điều kiện 20 năm đóng BHXH, nên được tham gia BHXH tự nguyện và có thể đóng 1 lần để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Luật BHXH không có quy định về việc đóng một lần đủ 25 năm để được hưởng mức lương hưu với tỉ lệ cao hơn.