-  Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, người đang trong tuổi lao động nếu không đang đóng BHXH bắt buộc thì có thể đóng BHXH tự nguyện. Thời gian tham gia BHXH bắt buộc được cộng dồn. Nếu hết tuổi lao động (nữ 55 tuổi; nam 60 tuổi) và đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí. Như vậy, bà có thể đóng BHXH tự nguyện thêm ít nhất 7 năm nữa để có thể hưởng lương hưu hằng tháng.