Hồ Văn Lợi (tỉnh Cà Mau) hỏi: "Trong thời gian NLĐ bị đình chỉ công việc để điều tra vi phạm kỷ luật lao động, công ty tôi chỉ trả cho họ 50% lương tháng. Xin hỏi trong thời gian này, công ty có phải đóng BHXH, BHYT cho NLĐ không, nếu có thì đóng trên mức lương nào?".

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 7 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì NLĐ bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì NLĐ và đơn vị được tạm dừng đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) nhưng vẫn phải đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà NLĐ được hưởng theo quy định của pháp luật. Sau thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai, không vi phạm pháp luật thì thực hiện đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc và truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng; trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định NLĐ là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và không phải truy đóng BHYT cho thời gian bị tạm giam. Như vậy, trong thời gian NLĐ bị tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét có vi phạm pháp luật hay không thì NLĐ và công ty được tạm dừng đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN nhưng vẫn phải đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà NLĐ được hưởng theo quy định của pháp luật.