Để Tháng CN lan tỏa mạnh mẽ và ghi dấu ấn với đoàn viên, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh lưu ý các cấp Công đoàn tập trung giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVC-LĐ gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; vận động các doanh nghiệp quan tâm, cải thiện tiền lương, phúc lợi cho CN.

Đồng Nai: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tuyên dương cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương 90 cán bộ Công đoàn xuất sắc, tôn vinh 90 cán bộ nữ công và 50 đoàn viên tiêu biểu trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng tuyên dương, khen thưởng 36 CN lao động kỹ thuật cao tiêu biểu.

T.Ngọc