Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam cung cấp những quy định mới về chính sách BHXH, đặc biệt là việc thực hiện các chế độ, chính sách và giải quyết chế độ BHXH. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đặt nhiều câu hỏi và được giải đáp rõ hơn về việc thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) như: Chế độ ốm đau của NLĐ trong thời gian nghỉ không lương, trong thời gian nghỉ phép khi có phát sinh chế độ ốm đau; kiến nghị không thu hồi tiền bảo hiểm thất nghiệp đối với NLĐ có việc làm trong quá trình đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng Nai: Giải đáp vướng mắc về chính sách BHXH - Ảnh 1.

Các đại biểu tại hội nghị tham gia đối thoại

Qua hội nghị, các đại biểu sẽ có thêm nhiều kiến thức và cách làm hay nhằm thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với NLĐ.

Tin-ảnh: X.Trường