Trong đó, nổi bật là công trình "Xây dựng hệ thống xử lý nước mặt công suất 58 m3/giờ do CĐ Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung (huyện Lai Vung) thực hiện, đã làm lợi và tiết kiệm cho đơn vị 1 tỉ đồng so với mua máy mới.

Được phát động từ tháng 3-2019, đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các CĐ cơ sở và CNVC-LĐ trên địa bàn.

T.Bách