Hội quán quy tụ 18 thành viên là chủ nhà trọ chuyên cho CN thuê, sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an ninh trật tự nhà trọ.

ĐỒNG THÁP: Ra mắt hội quán Nhà trọ công nhân - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi chủ nhà trọ

Hội quán cũng là đầu mối để các ban, ngành chức năng triển khai, đưa thông tin định hướng, phổ biến kiến thức pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và những vấn đề liên quan đến chủ nhà trọ và CN ở trọ và ngược lại. 

Tin-ảnh: H.Lê