Bà Võ Như Thủy, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là công ty có cho anh Lai mượn tiền và thỏa thuận trừ dần vào lương hằng tháng trong thời hạn 2 năm. Tuy nhiên vừa qua, do hợp đồng lao động thời hạn 3 năm của anh Lai hết hạn, công ty không có nhu cầu nên không ký tiếp. Số tiền anh còn nợ, công ty cho trả dần trong thời hạn 1 năm. Mới đây, khi nhận được đơn xin xem xét của anh Lai, thấy hoàn cảnh của anh quá khó khăn nên giám đốc đã đồng ý xóa nợ cho anh.

Đồng ý xóa nợ cho nhân viên - Ảnh 1.