Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Điều 55 Luật BHXH quy định: Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Căn cứ quy định này, bà Nghĩa đã đủ điều kiện để hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.