Theo đó, CEP sẽ đưa ra các sản phẩm, dịch vụ như tín dụng tăng thu nhập, tín dụng sửa chữa nhà, tín dụng học nghề, sản phẩm tiết kiệm... với mức vay tối đa không quá 30 triệu đồng/người và công nhân có thể trả dần hằng tháng.

Công đoàn Công ty CP Dệt may Gia Định ký kết cùng Quỹ CEP để đưa sản phẩm, dịch vụ CEP đến với công nhân
Công đoàn Công ty CP Dệt may Gia Định ký kết cùng Quỹ CEP để đưa sản phẩm, dịch vụ CEP đến với công nhân

Bên cạnh đó, CEP sẽ cung cấp các dịch vụ phát triển cộng đồng, cải thiện an sinh của những thành viên vay vốn có hoàn cảnh khó khăn: chương trình học bổng CEP tặng học bổng, tài liệu, dụng cụ học tập cho con thành viên nghèo, có nguy cơ bỏ học cao; chương trình mái nhà CEP xây mới hoặc sửa chữa nhà cho thành viên khó khăn; chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp và thực phẩm thiết yếu cho những thành viên quá khó khăn...

Tin-ảnh: H.Đào