Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 1511/BHXH-CSXH về chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Để ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh, pháp luật về bảo hiểm xã hội, gây thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Trên cơ sở dữ liệu hiện có tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có dấu hiệu bất thường hoặc các dấu hiệu bất thường khác.

- Dừng chi trả ngay đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ; bằng mọi biện pháp thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả chế độ với giấy chứng nhận cấp sai quy định.

Dừng chi trả chế độ ốm đau khi chứng từ không hợp lệ - Ảnh 1.

- Khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm khi xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trong công tác hậu kiểm.

- Rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

- Tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn về quản lý, đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đế tiếp nhận phản ánh về những biểu hiện bất thường về tình trạng nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hộ của người lao động trong đơn vị.

A.Khánh