Đỗ Nhật Anh (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Tôi có thời gian tham gia BHYT bắt buộc hơn 4 năm và BHYT tự nguyện gần 1 năm. Vậy tôi có được cộng nối thời gian tham gia BHYT tự nguyện và bắt buộc để tính thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục không?".

- BHXH TP HCM trả lời: Khoản 5 điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên được áp dụng đối với các đối tượng cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Thời gian tham gia BHYT liên tục được quy định là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với lần trước đã tham gia BHYT (nếu bị gián đoạn thì tối đa không được quá 3 tháng) không phân biệt thẻ BHYT thuộc đối tượng nào. Nếu anh Nhật Anh đáp ứng đủ các điều kiện trên thì vẫn được cộng nối thời gian tham gia BHYT liên tục, không phân biệt thẻ BHYT bắt buộc hay tự nguyện.