Nguyễn Thị Kim Hoàng (quận 3, TP HCM) hỏi: "Được biết từ ngày 1-4-2021, người tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT mẫu mới. Trường hợp thẻ BHYT cũ còn thời hạn sử dụng thì có phải đổi thẻ mới?".

Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Ngày 3-12-2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1666/QĐ-BHXH về mẫu thẻ BHYT. Theo đó, từ ngày 1-4-2021 sẽ tiến hành cấp thẻ BHYT theo mẫu mới cho người tham gia BHYT. Khoản 2 điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH quy định trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Như vậy, trong thời gian chờ đổi sang mẫu thẻ mới theo quy định tại Quyết định 1666, nếu thẻ BHYT đã cấp vẫn còn thời hạn sử dụng thì bà vẫn tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.