Trần Quốc Hùng (huyện Nhà Bè, TP HCM) hỏi: "Tôi tự đóng BHXH tự nguyện. Xin hỏi, gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo thì tôi có được hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Từ ngày 1-1-2018, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; Bằng 10% đối với các đối tượng khác. Trường hợp của ông thuộc hộ cận nghèo hiện nay được hỗ trợ tương ứng 38.500 đồng/tháng.