Được hưởng chế độ tai nạn lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- BHXH TP HCM trả lời: Khoản 9 điều 38 Luật An toàn - Vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. Do vậy, nếu trường hợp người lao động bị tai nạn lao động thì đơn vị của bạn phải lập thủ tục để giải quyết chế độ tai nạn theo quy định của pháp luật.