Được hưởng chế độ thai sản - Ảnh 1.

"Tôi làm việc tại công ty từ tháng 10-2011 và đang mang thai lần 2. Ngày dự sinh của tôi là 19-8-2018 nhưng BHXH mới đóng tới tháng 2-2018 vì tháng 3 và tháng 4-2018 thì nghỉ bệnh dài ngày, sau đó xin nghỉ không hưởng lương cho tới nay. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không?".

- BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, NLĐ nghỉ việc không hưởng lương và nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì NLĐ và NSDLĐ không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Tuy nhiên, ở trường hợp của chị Oanh, chị đóng BHXH liên tục từ tháng 10-2011 đến tháng 2-2018 và ngày dự sinh là 19-8-2018, tức trong vòng 12 tháng trước khi sinh chị có 7 tháng đóng BHXH. Như vậy, chị đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định.