- Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Khoản 5 Điều 3 Luật BHXH 2014 quy định thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động (NLĐ) bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Như vậy, thời gian đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng chế độ BHXH là tổng thời gian mà NLĐ đã đóng BHXH từng giai đoạn cộng lại, không bắt buộc NLĐ phải đóng BHXH liên tục.