Nguyễn Thành Sơn (quận 2, TP HCM) hỏi: "Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có được quyền chỉ định nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu cho NLĐ hay không?".

BHXH Việt Nam trả lời: "Căn cứ quy định tại điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế, người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, huyện hoặc tương đương không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB. Căn cứ danh sách các cơ sở đủ điều kiện tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu do cơ quan BHXH cung cấp, NLĐ có thể lựa chọn nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu phù hợp với điều kiện và nhu cầu của bản thân và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB BHYT ban đầu của NLĐ.