Công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với tôi, sau đó ký tiếp hợp đồng thời hạn 17 tháng và tiếp tục tham gia BHXH cho tôi để đủ 20 năm đóng BHXH hưởng chế độ hưu trí. Xin hỏi công ty làm như thế có được không?

Lê Văn Thỏa (quận 5, TP HCM)

Được tiếp tục tham gia BHXH cho đủ 20 năm

- Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Pháp luật lao động quy định đối với người lao động cao tuổi (nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi) làm việc theo hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên vẫn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc . Do vậy, trường hợp của ông Thỏa, công ty tiếp tục ký hợp đồng và đóng BHXH cho ông là hoàn toàn phù hợp.