- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Để nhận được trợ cấp thất nghiệp, bà phải làm thủ tục ủy quyền có chứng thực của UBND xã, phường nơi cư trú hoặc tạm trú hoặc có công chứng cho người được ủy quyền nhận thay. Cơ quan BHXH sẽ chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng trong vòng 3 tháng qua thẻ ATM và thẻ BHYT cho người được ủy quyền. Tuy nhiên, xin lưu ý, nếu ngày 15 hằng tháng, bà không trực tiếp đăng ký tình trạng việc làm của mình với Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, bà sẽ bị tạm ngừng nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.