Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM trả lời: Căn cứ điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Mặt khác, tại điều 4 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định người nộp thuế thu nhập cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó. Số thuế giảm được xác định như sau: Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại, trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp. Căn cứ các quy định nêu trên, ông Lợi mắc bệnh hiểm nghèo nên sẽ được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.