LĐLĐ quận đang quản lý 433 Công đoàn cơ sở với 15.303 đoàn viên. Tỉ lệ đoàn viên của quận đạt 84,7% trên tổng số lao động.

Gần 1 tỉ đồng hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, LĐLĐ quận 6 đã thực hiện 2 đợt hoạt động cao điểm trong Tết nguyên đán Đinh Dậu và Tháng Công nhân lần thứ 9 với nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức khám sức khỏe, hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn… với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

LĐLĐ quận 6 còn phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lao động.

T.Nga