Số tiền trên sẽ được Ban Vận động tiếp tục hỗ trợ học bổng, phương tiện đi học, sửa chữa lớp học tình thương, học nghề cho người nghèo tại quận 9, các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh. Trong năm 2004, các cấp CĐ TP đã ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo gần 3 tỉ đồng. Trong đó đã trao trên 800 suất học bổng, xây 1 lớp học tình thương, tặng 194 căn nhà tình nghĩa, tình thương...

Tin-ảnh: H.Hiệp