Cuộc CMCN 4.0 cùng với sự phát triển như vũ bão của những công nghệ mới sẽ làm thay đổi không chỉ cơ cấu việc làm mà còn cả kỹ năng lao động. Việc người lao động không kịp thích ứng với những thay đổi là mối quan ngại không hề nhỏ khi có tới hơn 1,8 tỉ thanh niên đối mặt nguy cơ mất việc được chỉ ra trong bản Báo cáo có tên "Chuẩn bị nhân lực tương lai cho CMCN 4.0: Kế hoạch hành động cho các doanh nghiệp".

Cũng theo nghiên cứu, để đạt được thành công, giới trẻ cần phải có những kỹ năng cơ bản, bao gồm lập kế hoạch làm việc, thuyết trình và cả tính kỷ luật lao động. Do robot được sử dụng thay thế cho con người ngày càng nhiều nên những kỹ năng giao tiếp, bao gồm cả sự sáng tạo, trí thông minh cảm xúc và tư duy phê phán, rất quan trọng đối với những người trẻ tuổi. Các kỹ năng về kỹ thuật cũng rất quan trọng. Ví dụ, giới thiệu các công nghệ mới sẽ mở ra cơ hội việc làm mới, vốn không có trước đây. Những công việc mới vốn còn chưa được định hình thường yêu cầu người tham gia tuyển dụng phải có kiến thức chuyên ngành và được đào tạo bên cạnh những kiến thức căn bản.

Gần 2 tỉ thanh niên đối mặt nguy cơ thất nghiệp vì cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 1.

Để đạt được thành công, giới trẻ cần phải có những kỹ năng cơ bản, bao gồm lập kế hoạch làm việc, thuyết trình và cả tính kỷ luật lao động.

Một kỹ năng quan trọng khác là sự tích cực đổi mới và đề xuất các sáng kiến cũng như tiếp nhận những công nghệ mới. Các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp nên chủ động hơn nữa trong đào tạo thanh niên giúp họ thích ứng với công việc trong tương lai. Theo Chủ tịch Hãng Deloitte toàn cầu David Cruickshank: "Doanh nghiệp phải đóng vai trò chủ đạo không chỉ trong việc xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết, mà còn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, các chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Các doanh nghiệp cần bắt đầu đánh giá kiến thức của nhân viên, cũng như phát triển các chương trình đào tạo cho họ dựa trên mục tiêu chiến lược của công ty".

VÂN KHÁNH (báo Dân sinh) tổng hợp