SV tìm việc làm Tết tại Trung tâm hỗ trợ học sinh, SV TP HCM

Sinh viên tìm việc làm Tết tại Trung tâm hỗ trợ học sinh, SV TP HCM

Từ năm 2014 đến trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, SV TP cũng đã liên hệ với hơn 2.600 nhà tuyển dụng, qua đó giúp cho 4.700 SV vừa tốt nghiệp có việc làm phù hợp chuyên ngành.

Tin - ảnh: H.Nhung