Bộ Y tế cho biết cơ quan này đã nhận được công văn của BHXH Việt Nam về việc kiểm tra dữ liệu hưởng BHXH, dữ liệu thanh toán chi phí KCB bệnh BHYT năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019.

Qua kiểm tra, đã phát hiện tại 59 tỉnh, thành có 884 trường hợp đã chết vẫn phát sinh 1.847 lượt KCB bằng BHYT với số tiền lên đến hơn 7,6 tỉ đồng. Qua kiểm tra, xác minh của 53/59 sở y tế, 12 cơ sở y tế trực thuộc các bộ, ngành, Bộ Y tế cho biết có 650/826 trường hợp đúng thông tin như phản ánh của BHXH Việt Nam, 176 trường hợp chưa có thông tin. Theo đó, có 650 trường hợp phát sinh chi phí KCB BHYT sau khi chết cho thấy lỗi của nhân viên cơ quan BHXH hoặc bưu điện (đại lý của BHXH) là 575/650 trường hợp, chiếm 88,4%. Trong đó, nhân viên nhập sai dữ liệu thông tin hoặc phần mềm tự động của tháng về ngày chết của bệnh nhân. Cá biệt, trường hợp bệnh nhân Hà Thị Th. (tỉnh Vĩnh Phúc) có 18 lần phát sinh chi phí KCB với tổng chi phí trên 155 triệu đồng. Ngày mất của bệnh nhân này trên cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH là năm 2007, song ngày mất thực tế theo trích lục khai tử tại địa phương là 7-6-2019.

Ngoài ra, việc người chết vẫn phát sinh chi phí KCB BHYT, theo Bộ Y tế, là do người nhà sử dụng thẻ của người bệnh đã chết (có 13/650 trường hợp). Qua kiểm tra, ngành y tế cũng phát hiện có tình trạng nhân viên y tế sử dụng thẻ BHYT (hoặc dữ liệu thẻ) của người bệnh để gian lận, trục lợi quỹ BHYT (13/650 trường hợp). Bộ Y tế cũng thừa nhận có tình trạng do nhân viên y tế thao tác sai trên phần mềm, người nhà bệnh nhân cung cấp sai thông tin ngày mất của bệnh nhân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không kiểm soát thủ tục, cơ quan BHXH đã thống kê nhầm dữ liệu...

D.Thu