Công trình "Hệ thống lọc và hoàn lưu nước tái sử dụng trong sản xuất" của Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn có tổng chi phí đầu tư 189 triệu đồng, giúp tiết kiệm mỗi ngày hơn 10 m3 nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Riêng công trình "Cải tạo hội trường công nhân" của Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn có tổng chi phí đầu tư 600 triệu đồng, giúp người lao động tại doanh nghiệp có nơi giải trí sau giờ làm việc.

Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp - Ảnh 1.

Hệ thống lọc và hoàn lưu nước tái sử dụng trong sản xuất của Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn

Dịp này, Công đoàn tổng công ty đã khen thưởng 4 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện các công trình.

Tin-ảnh: H.Đào