Qua phát động của CĐ khối, từ đầu năm đến nay, CNVC-LĐ khối đã thực hiện 17 công trình thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, DN, làm tăng tỉ lệ hài lòng của người dân và làm lợi cho DN hàng tỉ đồng. Hội nghị đã giao lưu với 4 gương điển hình trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Dịp này, CĐ khối đã phát động “Đợt thi đua cao điểm 81 ngày hoàn thành sớm, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006”.

Tin –ảnh: N. Dương