Gắn với chủ đề công tác năm 2020 là "Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn (CĐ) cơ sở", Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp CĐ khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hướng đến mục tiêu năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Thông qua các phong trào thi đua, các cấp CĐ cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ về Đảng, về Bác Hồ, về truyền thống dân tộc, về tổ chức CĐ và giai cấp công nhân Việt Nam, về trách nhiệm của đoàn viên, người lao động với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Song song đó, các cấp CĐ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Gắn thi đua với học tập và làm theo gương Bác Hồ - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thạnh (phải) trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Quận ủy. Ảnh: NGA HOÀNG

. Sáng 17-1, LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò của đảng viên trong việc thực hiện chủ đề năm 2020 về nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở". Trao đổi tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng để phong trào thi đua thêm sôi nổi và thu hút CNVC-LĐ tham gia, CĐ cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể với nội dung thi đua gắn với tình hình thực tiễn tại đơn vị và đặc thù nghề nghiệp của người lao động. Mỗi đảng viên, cán bộ CĐ phải là nhân tố nòng cốt, đi đầu trong thi đua lao động sản xuất. Dịp này, LĐLĐ quận đã trao danh sách 1.206 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và tuyên dương 98 đoàn viên CĐ xuất sắc được kết nạp Đảng năm 2019.

K.An - N.Hoàng