Ngoài việc thường xuyên phát động phong trào thi đua sâu rộng, VRG còn đề nghị các đơn vị trực thuộc khuyến khích công nhân tăng năng suất thu hoạch mủ, chăm sóc và quản lý tốt vườn cây kinh doanh nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2016. Phong trào thi đua phải gắn liền với thực tiễn sản xuất - kinh doanh, đồng thời khơi dậy tinh thần hăng say lao động sáng tạo trong đội ngũ CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, phong trào cần hướng đến mục tiêu nâng cao tay nghề, thu nhập cho người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống.

Công nhân cạo mủ cao su tham gia hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp ngành do VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức
Công nhân cạo mủ cao su tham gia hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp ngành do VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức

Lãnh đạo VRG cho biết năm nay sẽ tổ chức hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp ngành. Để chuẩn bị tốt cho hội thi, cấp nông trường - công ty cần đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất tại đơn vị, chọn ra những thợ giỏi tiêu biểu để dự thi cấp ngành.

Tin-ảnh: T.Nga