CNVC-LĐ tham gia Hội thi tin học văn phòng do Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức
CNVC-LĐ tham gia Hội thi tin học văn phòng do Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức

Hưởng ứng mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động”, các CĐ cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: chuyển đổi cách thức quản lý, kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bảo vệ uy tín thương hiệu...

Hưởng ứng phong trào Bàn tay vàng, CĐ tổng công ty cũng phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp In tổ chức ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thực hành cho 239 công nhân; phối hợp với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng tổ chức hội thi tin học văn phòng cho 61 CNVC-LĐ. Dịp này, CĐ đã khen thưởng 13 cá nhân điển hình trong phong trào.

N.Hà