Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, để được xem là làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì các công việc, chức danh công việc của NLĐ phải đúng như trong các quyết định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Đồng thời công việc, chức danh công việc thể hiện trên sổ BHXH cũng phải đúng như trong các quyết định do bộ ban hành. Trước đây, các chức danh công việc ghi trên sổ BHXH chưa chính xác dẫn đến khi giải quyết chế độ hưu trí phải xem xét, thẩm định lại gây khó khăn cho cả đơn vị, cơ quan BHXH và NLĐ. Vì vậy, hiện nay cơ quan BHXH đã chủ động thẩm định trước, đồng thời thông báo cho đơn vị khi đăng ký chức danh công việc cho NLĐ với cơ quan BHXH cũng phải tuân thủ quy định trên.

Ghi chính xác chức danh công việc - Ảnh 1.