Ông Chính cho rằng khi gia nhập CPTPP, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội và thuận lợi trong việc phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, nông nghiệp xanh. Đây là cơ hội hoàn thiện thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch. Cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động sẽ tăng vì một loạt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào Việt Nam, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.

Gia nhập CPTPP, người lao động sẽ gặp nhiều thách thức - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP HCM tại buổi báo cáo chuyên đề

Tuy nhiên, theo ông Chính, gia nhập CPTPP, Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức. Trong đó, lớn nhất là thách thức về xã hội khi một số doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu, không cạnh tranh nổi sẽ phá sản, dẫn đến một bộ phận người lao động mất việc. Sự di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị lớn gây khó khăn về nhà ở, giáo dục, y tế; tạo áp lực lớn về giải quyết việc làm, cơ sở hạ tầng và các vấn đề xã hội khác. 

Tin-ảnh: H.Đào