Giải quyết đầy đủ quyền lợi

Ông Võ Quốc Nam, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi xảy ra tai nạn, công ty đã thanh toán một phần viện phí cho anh Hoàng. Về tiền lương những ngày nghỉ điều trị tai nạn, do sau khi xuất viện, anh Hoàng về quê nên phòng kế toán chưa phát. Nếu luật quy định công ty phải chịu toàn bộ chi phí điều trị cho người lao động thì công ty sẽ giải quyết đầy đủ cho anh Hoàng.