“Năm 2011, bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp CĐ cần chủ động giám sát thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến CNVC-LĐ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt chức năng đại diện.
Bên cạnh đó, phải tập trung cho việc xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể”. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN, đã lưu ý như vậy trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị Ban Chấp hành  (BCH) Tổng LĐLĐ VN lần thứ 6 (khóa X), sáng 6-1.
Tập trung nâng chất cán bộ CĐ ngoài quốc doanh
Tại các buổi thảo luận tổ, vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở, nhất là khu vực ngoài quốc doanh được các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận. Nhiều ý kiến đề xuất ngoài hoàn thiện cơ chế đãi ngộ cán bộ, để nâng cao chất hoạt động CĐ cơ sở, Tổng LĐLĐ VN cần tập trung hướng dẫn CĐ cơ sở cách thức hoạt động.
“Nội dung trọng tâm CĐ cấp trên cần hướng đến là hỗ trợ CĐ cơ sở xây dựng chương trình hoạt động; thương thảo, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Làm tốt được hai vấn đề này, CĐ cơ sở sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện, xác lập được chỗ đứng và tạo dựng niềm tin nơi người lao động (NLĐ) và chủ doanh nghiệp (DN)”- ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, góp ý.
Nhiều ý kiến cho rằng để tập hợp, thu hút NLĐ vào tổ chức CĐ, Tổng LĐLĐ VN cần nghiên cứu, tổ chức mô hình CĐ cơ sở linh hoạt, phù hợp với các loại hình DN.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng trao vốn hỗ trợ sửa chữa nhà cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn


Để tiếp sức cho cơ sở, nhất là trong vấn đề thương lượng, hòa giải tranh chấp, cần sớm nghiên cứu, sửa đổi Luật CĐ theo hướng tăng cường vai trò hỗ trợ của CĐ cấp trên đối với CĐ cơ sở.
Song song đó, cần nghiên cứu sửa đổi, ban hành quy định về định biên cán bộ chuyên trách CĐ cấp trên cơ sở và cơ sở cùng chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ.
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ
Theo các đại biểu, năm 2010, dù lương tối thiểu tăng nhưng vẫn còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của NLĐ. Khi đồng lương không đủ sống thì việc tích lũy để có được nơi an cư đối với NLĐ là không thể thực hiện.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN:

Giảm họp để đi cơ sở

CĐ các cấp cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; phải coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở để có đủ năng lực vận động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐ. Đặc biệt, các cấp CĐ phải đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giảm bớt công việc sự vụ, bớt hội họp, dành thời gian đi cơ sở, đến với CNVC-LĐ, nhất là các KCN tập trung, nơi còn nhiều khó khăn để nắm bắt và giải quyết kịp thời yêu cầu của cấp dưới cũng như nguyện vọng của CNVC-LĐ”.

Ông Nguyễn Văn Nam, nguyên chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, băn khoăn: Năm 2010, cả nước có thêm 27.000 chỗ ở cho công nhân (CN) song con số này vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thực sự của CN.
Nhiều DN có quỹ đất muốn được hỗ trợ vốn để xây nhà cho thuê hoặc bán trả góp cho CN song lại vướng về cơ chế, chính sách. Đảng và Nhà nước cần có cơ chế thoáng hơn nhằm tạo điều kiện cho CN an cư.
Đời sống vật chất đã thiếu thốn như vậy, đời sống tinh thần càng nghèo hơn. Việc hưởng thụ văn hóa đối với đại đa số CN là điều xa vời. Không có hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh sau giờ làm việc, CN dễ sa đà vào rượu chè, bài bạc, tệ nạn. Nhiều đại biểu đề nghị khi cấp phép hoạt động cho các KCX-KCN cần quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.
Đặc biệt, tình trạng DN cố tình vi phạm pháp luật lao động, xâm hại quyền lợi NLĐ dẫn đến tranh chấp, ngừng việc gia tăng, trong khi việc thanh, kiểm tra thực hiện pháp luật lao động còn lỏng lẻo cũng là vấn đề nổi cộm.
Để giải quyết tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường giám sát của CĐ, cơ quan quản lý Nhà nước phải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm để DN chấn chỉnh.
Tăng cường vai trò đại diện
Hội nghị nhận định: Năm 2011, tình hình kinh tế sẽ tác động trực tiếp đến phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ. Bên cạnh đó, mặt trái của hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa càng làm sâu sắc thêm sự phân hóa giàu nghèo, NLĐ càng đối diện với nhiều nguy cơ bị bóc lột, xâm hại quyền lợi. Ngoài ra, sự chuyển dịch lao động giữa các ngành nghề, địa phương, cơ sở... sẽ tạo sự cạnh tranh về lao động gay gắt hơn.
Trước tình hình này, nhiều đại biểu đề nghị năm 2011 cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật cho CNVC-LĐ; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, kiến nghị của CNVC-LĐ để xem xét, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết.
Việc làm này sẽ bảo vệ kịp thời quyền lợi NLĐ, ổn định quan hệ lao động. Ngoài ra, để góp phần cải thiện đời sống NLĐ, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đề xuất: Các cấp CĐ cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn cho NLĐ nghèo tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tương thân, tương ái.

Thông qua 2 nghị quyết, bầu bổ sung 4 ủy viên

Hội nghị BCH Tổng LĐLĐ VN lần thứ 6 (khóa X) đã thông qua Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ cơ sở” và “Công tác vận động nữ CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.
 
Hội nghị cũng bầu bổ sung 4 ủy viên BCH gồm các ông: Đặng Thành Chương (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam), Lưu Tài Đoàn (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Đỗ Bích Huy (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông), Châu Thành Tôn (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau) và bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ THCM vào Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ VN khóa X.
Bài và ảnh: VĨNH TÙNG