Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai những nội dung quan trọng của đề án xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCX-KCN như nhà trẻ, nhà ở xã hội, siêu thị CĐ… phục vụ đoàn viên. Để thực hiện tốt đề án này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 9c/NQ-BCH về giảm tỉ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế phục vụ CNVC-LĐ. Theo đó, từ năm 2017-2020, chi hành chính sẽ giảm 10% và chi hoạt động phong trào giảm 10%.


Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn

Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn

Theo Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, cả nước hiện có 344 KCX-KCN với 11.824 doanh nghiệp đầu tư, sử dụng gần 2,8 triệu lao động; trong đó hơn 1 triệu người có nhu cầu về nhà ở, hơn 800.000 người có nhu cầu về nhà trẻ và hơn 1 triệu người có nhu cầu mua sắm. Do đó, việc xây dựng các thiết chế của CĐ không chỉ giải quyết được vấn đề nhà ở, nhà trẻ… cho đoàn viên, người lao động mà còn là giải pháp tập hợp đoàn viên, phát triển tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: “Thu tốt tài chính CĐ là nhiệm vụ của các cấp CĐ. Đây là nền tảng xây dựng, triển khai và phát triển những hoạt động thiết thực, hiệu quả của CĐ nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho đoàn viên”.

Tin-ảnh: T.Nga