Giám định sức khỏe để cho thôi việc?

Đoàn Thị Thêu (Công ty Vĩnh Tường, TP HCM)

- Ông Trần Huy Hà, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Vĩnh Tường, trả lời: Đúng là sau khi bị tai nạn giao thông, năng suất làm việc của chị Thêu có giảm. Song, công ty chưa hề có ý định cho chị nghỉ việc. Cách đây không lâu, thấy chị có vẻ yếu, trong khi chị đã 48 tuổi và có 25 năm tham gia BHXH nên cá nhân tôi đã khuyên chị đi giám định sức khỏe để nếu muốn, chị có thể xin nghỉ hưu trước tuổi. Có thể cách truyền đạt của tôi khiến chị hiểu lầm.