Ông Paul Nguyễn, Phó Tổng giám đốc công ty, thừa nhận các sai sót; cam kết trong quý II/2002 sẽ ký hợp đồng lao động cho toàn bộ 450 CN; giảm số ngày công trong tháng từ 28 xuống 26 ngày; truy trả tiền phụ trội, tiền phép năm và tiền lương những ngày CN đình công. Riêng tiền thưởng Tết, mỗi CN được thưởng bình quân một tháng thu nhập (khoảng 700.000 đồng). Đại diện Sở LĐ-TB-XH, LĐLĐ và Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương yêu cầu công ty không được trù dập số CN tham gia đình công. Tập thể CN đồng ý trở lại làm việc vào sáng 31-1. 
V.Tùng