Giảm học phí cho đoàn viên

Theo đó, sẽ giảm 30% học phí cho đoàn viên CĐ tham gia học tập các môn: đàn organ, đàn guitar, dancesport, võ Akido, thể dục thẩm mỹ... Sau khi giảm, học phí sẽ còn 140.000 - 175.000 đồng/tháng (giá ban đầu từ 200.000 - 250.000 đồng/tháng).

Học viên được giảm giá phải là đoàn viên CĐ hoặc có giấy giới thiệu của CĐ cơ sở. Thời gian giảm giá trong 6 tháng, từ tháng 3 đến tháng 9-2017. CĐ các KCX-KCN TP đề nghị các CĐ cơ sở thông báo cho đoàn viên đang làm việc tại doanh nghiệp để công nhân có điều kiện tham gia các lớp học năng khiếu.

N.Hà