Nội dung phối hợp gồm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra đình công, lãn công, có dấu hiệu vi phạm các chế độ, chính sách đối với người lao động.


Ông Trần Thanh Hải (phải), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCH và ông Lê Trọng Sang,
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP, trao văn bản ký kết

LĐLĐ TP và Sở LĐ-TB-XH TP cũng sẽ phối hợp tập huấn công tác an toàn - vệ sinh lao động, đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, nhất là người lao động mất việc.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng